Konfiguracja klienta poczty

 

Konfiguracja klienta pocztowego POP3/SMTP

Do konfiguracji klienta pocztowego zainstalowanego lokalnie na komputerze potrzebne są następujące dane:

  1. Serwer POP3: suwalki.eu
  2. Serwer SMTP: suwalki.eu
  3. Nazwa użytkownika: adres (email podany w załączniku)
  4. Hasło: (hasło tymczasowe podany w załączniku).
  5. Zaznaczenie opcji „Serwer wychodzący wymaga uwierzytelnienia”.

 

Instrukcja jak skonfigurować najpopularniejsze programy pocztowe znajduje się pod adresem: https://home.pl/dokumentacja/poczta/dostep

 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacji

 

Serwer POP3:

port dla SSL: 995

Serwer SMTP:

port dla SSL: 465

Pole:

  • Serwer POP3:  Adres serwera poczty przychodzącej POP3 oraz numer portu do uzupełnienia przy wyborze opcji bezpiecznego połączenia SSL.
  • Serwer SMTP:  Adres serwera poczty wychodzącej SMTP oraz numer portu do uzupełnienia przy wyborze opcji bezpiecznego połączenia SSL.